Хуулийн зөвлөгөө

Монголиан Пропертис компанийн хуулийн баг та бүхэнд

  • Гэрээний загвар болон түүний заалтад өөрчлөлт оруулах
  • Гэрчилгээг шалгах • Зээлийн барьцаатай эсэхийг шалгах
  • Гэрчилгээ шилжүүлэх • Нотариатын үйлчилгээнд туслалцаа үзүүлэх
  • Ипотекийн зээлийн зөвлөгөө өгөх зэрэг үйлчилгээг санал болгож байна.

 

Орон сууцны гэрчилгээ нь банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудад барьцаа болон ашиглагддаг учир байр авахдаа тухайн байр зээлийн барьцаанд байгаа эсэхийг шалгаж авах зайлшгүй шалгах шаардлага гардаг билээ. Тиймээс бид таны өмнөөс тухайн байрын гэрчилгээг шалгаж тус байр нэг өмчлөгчтэй эсэхийг шалгаж, тухайн өмчлөгч нь хуулийн дагуу бичиг баримт бүрэн эсэхийг танд нягталж өгөх болно. Монгол улсад бүх үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааг нотариатаар дамжуулан баталгаажуулдаг бөгөөд энэ нь заримдаа цаг удаж сунжирсан ажил болдог сул талтай. Бид дээрх ажлыг таны өмнөөс итгэмжлэгдсэн нотариатаар дамжуулан бичиг баримтыг тань баталгаажуулж өгч болно. Мөн таныг ипотекийн зээлд хамрагдахад бүх талаар зөвлөгөө өгөх боломжтой.

 

Та бидэнтэй info@mongolianproperties.com хаягаар авна уу.

Энэхүү үйлчилгээний талаар манай мэргэжилтнүүдтэй холбогдоно уу