Хүний нөөц

Аливаа хүний боловсрол болон сургалтанд хөрөнгө оруулалт хийх нь Монголиан Пропертис компанийн хувьд хамгийн үнэт зүйлүүдийн нэг. Бид хүнийг зөвхөн шалгалтын дүн болон бичсэн өргөдөл дээр үндэслэн дүгнэдэггүй. Тухайн ажилд тохирох үгүйг шалгах буюу хангалттай үнэлгээг бүрэн хийхийн тулд бид хувь хүний зан чанар дээр тулгуурлан сонгон шалгаруулалт хийдэг. Тухайн нээлттэй ажлын байрны албан ёсны шаардлагуудыг хангасан хүн болгон бидэнтэй ярилцлаганд орох боломжтой бөгөөд CV-гээ hr@apipcorp.com гэсэн хаяг руу илгээнэ үү.