Хөрөнгө оруулалтын сан

Монголиан Пропертис компани танд хөрөнгө оруулалтанд тань тохирсон үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хувьцаагаар болон зээлээр хөрөнгө оруулалт хийх, эсвэл дээрх хоёр саналыг хосолсон хөрөнгө оруулалт хийхийг санал болгож байна. Энэ нь өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт юм.

Үүнээс гадна Монголиан Пропертис компани нь санхүүжилт шаардлагатай болон зогссон төслүүдэд бид хөрөнгө оруулалт, барилгын төслийн менежмент хийх, төслийн гүйцэтгэл болон тэдгээр үл хөдлөх хөрөнгийг борлуулах зэрэгт хамтран ажиллахад бэлэн байна.

Мөн манай компани бүрэн дуусаагүй оффисын барилга, орон сууц, худалдаа үйлчилгээний зориулалттай төвүүд, хот болон хөдөө орон нутаг дахь дахин төлөвлөлтөнд орсон газруудыг барилгажуулах зэрэг төслүүд дээр хамтран ажиллах бүрэн боломжтой. Энэ талаарх тодорхой мэдээллийг cashell@apipcorp.com хаяг руу холбогдон авна уу.