Хувь хүнтэй холбоотой мэдээлэлийн тухай

Күүкий файл ашиглах тухай

Вэб хуудсуудыг нэг нэгээр нь дуудах үед дөхөм болгож түр хугацааны күүкий (cookies) гэгдсэн файлуудыг ашигладаг. Вэб хуудас руу орж гарах хооронд үүсгэдэг эдгээр күүкий файл нь хувь хүнтэй холбоотой мэдээлэл агуулдаггүй эдгээр файлуудыг зөвхөн вэб хуудсуудыг сайжруулахад ашигладаг.

Та доорхи хүснэгтээс күүкий файл юунд ашиглагддыг харж болно:

Күүкий Нэр Зорилго Дэлгэрэнгүй
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Эдгээр күүкийнүүд нь манай хуудсуудыг та яаж ашиглаж байгаа мэдээлэл хадгалагддаг. Эдгээр файлуудыг вэб хуудсуудыг сайжруулахад ашигладаг. Эдгээр күүкийнүүд нь жишээ нь та аль хуудаснаас манай хуудас руу хандалт хийсэн болон мөн манай хуудсанд хандаж байгаа хүмүүсийн тоо гэх мэт зүйлүүд багтсан байдаг. Google -ын хувь хүнтэй холбоотой мэдээлэл цуглуулж, ашиглах тухай мэдэгдэл
Site cookie acceptance cookies-allowed Энэ күүкий нь хэрэглэгч манай хуудсууд дээр күүкий ашиглахыг зөвшөөрсөн гэдгийг мэдэгдэнэ (энэ нь манай хуудсууд руу нэвтрэх эрхийг олгохоос гадна энэ зөвшөөрөл нь нэг жилийн дараа хүчингүй болно).  
Drupal has_js has_js Drupal-д зориулагдсан энэ күүкий нь хуудсуудын агуулгыг сайжруулах зорилготой.  

 

Күүкийний тохиргоог солих

Та күүкийнийхаа тохиргоог сольмоор байвал доорхи хуудсууд руу хандан сольж болно. Мөн та урьд нь энэ хуудсанд хандаж байсан бол та эдгээр хуудсууд руу орон мөн устгаж болно.