Парк Плейс нь Төв Паркийн эсрэг талд Олимпик Резиденс-ийг чиглэн харах байрлалтай бөгөөд Энхтайвны гүүрний харалдаа байрлана.

Park Place нь 42,500 кв. метр бүхий Төв Паркийн эсрэг талд Olympic Residence-ийг чиглэн харах байрлалтай бөгөөд Энхтайвны гүүрний харалдаа байрлана.  Энхтайвны гүүр нь хот руу чиглэсэн их урсгалыг  нийслэл  хотыг хотын төвтэй холбох  гүүр зааг нь болдог бөгөөд энэхүү үнэмлэхүй байршилтай Park Place нь тансаг зэрэглэлийн орон сууцны зах зээл дээр нэгэн өнгө төрх нэмж брэндийн нэрүүдийг нэг дор цогцоор төвлөрүүлэх боломжтой А зэрэглэлийн худалдаа үйлчилгээний орон зайг үүсгэх манайн ирээдүйн нэгэн төслүүдийн нэг.